Zápis

V prípade záujmu zapísať Vaše dieťa do jaslí alebo materskej školy nás prosím kontaktujte telefonicky t.č. 0907 442 737.


Na zápis je potrebne priniesť:

  • vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromných jaslí a Materskej školy S láskou pre radosť (formulár žiadosti kliknite TU),
  • Zápisné vo výške 50 Eur je potrebné uhradiť prevodom na účet

SK78 0900 0000 0051 5277 507

Spôsob a termín adaptačného procesu dieťaťa dohodneme osobne s ohľadom potrieb dieťaťa.

Tešíme sa na Vás.