Zápis

V prípade záujmu zapísať Vaše dieťa do jaslí alebo materskej školy nás prosím kontaktujte telefonicky t.č. 0918 886 360.


Na zápis je potrebne priniesť:

  • vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do Súkromných jaslí a Materskej školy S láskou pre radosť (formulár žiadosti kliknite TU),
  • Zápisné vo výške 50 Eur je potrebné uhradiť prevodom na účet

SK37 8330 0000 0026 0203 1508

Spôsob a termín adaptačného procesu dieťaťa dohodneme osobne s ohľadom potrieb dieťaťa.

Tešíme sa na Vás.