Vesmírne dobrodružstvo

Naše vesmírne dobrodružstvo začalo vznikom vesmíru – VEĽKÝM TRESKOM. Zažili sme zrodenie hviezd. Zahrali sme sa na planéty. Preverili sme si platnosť chemických a fyzikálnych zákonov na našej planéte. Dozvedeli sme sa, ako vznikol život na Zemi. A naše putovanie sme zakončili spoznaním príchodu človeka na našu planétu.

  1. Deň: AKO VZNIKOL VESMÍR 💫

Na začiatku sme zažili veľkú tmu a ticho. Celý vesmír bol schovaný v malom zrniečku. Prepichli sme nafúknutý balón plný zrniečok a nastal VEĽKÝ TRESK. Zrniečka sa rozleteli po celej triede a znázornili nám, ako vznikol a rozpínal sa vesmír.

Obrázok, na ktorom je osoba, dieťa, vnútri, malé

Automaticky generovaný popis

Zahrali sme sa na čiastočky prachu a plynu. Začali sme sa spájať, pocítili sme teplo, práve sa z nás zrodila HVIEZDA.

2. den : Slnečná sústava 🌞🌍💥

Zahrali sme si vesmírne divadlo. Lenka bola SLNKO. Mala prekrásny žltý slamený klobúk. Ostatní z nás hrali planéty slnečnej sústavy. Chudák Neptún bol zo svojho dlhého putovania dosť unavený. Neskôr sme sa zahrali na slnečné lúče. 8 minútový beh, od Slnka k Zemi, sme po 4 minútach vzdali. Hádzaním guliek do piesku sme si ukázali, ako vznikajú krátery na planéte MERKÚR. VENUŠA sa zahalila do igelitového plášťa znázorňujúceho husté mračná. ZEM bola plná života.

Čo si myslíte? Ako vyzerali ostatné planéty?

Obrázok, na ktorom je stôl, sedenie, malé, prenosný počítač

Automaticky generovaný popis
Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri, stôl, jedlo

Automaticky generovaný popis
Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri, stôl, mladé

Automaticky generovaný popis


3. deň: Naša Zem
🌎 a zákony, ktorými sa riadi

Tento deň sme sa cítili ako skutoční bádatelia. Spoznávali sme SKUPENSTVÁ látok a ich zmeny. Experimentovali sme s miešaním látok.

Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri, stôl, chlapec

Automaticky generovaný popis

Testovali sme aj ich fyzikálne vlastnosti. Vyrobili sme si dokonca vlastnú SOPKU.


4. deň : Vznik života na Zemi
🐝🐢🦉🐯

Zahrali sme sa na archeológov. Objaviť vlastnú skamenelinu bol skutočný zážitok. 

Zažili sme nevídané dobrodružstvo. Akoby sme cestovali v čase …

V PRAHORÁCH sme boli pri zrode života na Zemi. Zrniečka maku v miske boli jednobunkové organizmy.

V STAROHORÁCH sme čoby sinice vyrábali kyslík, čím sme položili základ našej atmosféry.

Obrázok, na ktorom je stôl, pestrofarebné, sedenie, položené

Automaticky generovaný popis

A mnoho ďalších období.

Zažili sme aj vymieranie, ale aj zrodenie nových živočíšnych druhov.


5. deň: Príchod človeka

V PRAVEKU sme zakladali oheň a skúšali pracovať s pästným klinom, mohli by sme ho využiť aj dnes?

Obrázok, na ktorom je osoba, vonkajšie, žena, trávnik

Automaticky generovaný popis

Vyšantili sme sa pri jaskynných maľbách.

Obrázok, na ktorom je vnútri, osoba, chlapec, mladé

Automaticky generovaný popis

Zrazu sme boli svedkami nečakaného stretnutia Australopitekusa, Človeka vzpriameného, Človeka rozumného, …
Aby sme na tieto chvíle nikdy nezabudli, všetko sme si svedomito zaznamenali.