S láskou pre deti

Druhý rodinný deň, 25. mája 2019,  sme venovali deťom pri príležitosti MDD.

Pre deti a ich rodičov sme pripravili veselý a tvorivý program.

V rámci tvorivej dielne s Klaudiou sa naše deti vyšantili pri príprave domácej plastelíny.

Evka si s nami zacvičila na Vawa doskách, na ktorých sme si nacvičili zdravé držanie tela a zahrali sme sa nôžkami, aby neboli ploché.

S Majkou sme cestovali do Afriky. Vyrobili sme si jej mapu a zahrali sme sa na cestovateľov v duchu Monessori pedagogiky.

S psychologičkou Lenkou sme porozprávali o Filiálna terapia (Terapia hrou), ktorú sme si vyskúšali aj v praxi.

S mamkou 3 detí sme sa porozpravali o barefoot. Súčasťou diskusie bola aj burza.

Vďaka Anke sme zažili hudobnú výchovu v duchu Montessori pedagogiky.

Mali sme aj  tvorivé dielne pre celé rodiny, utkali sme si koberčeky podľa vlastnej fantázie.

V rámci sprievodných podujatí nás Sárka opäť skrášlila modernými účesmi a Silvia nám uvolnila telo klasickou masážou.