Dokumenty

DokumentLink
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Zmluva o poskytovaní služieb jaslí a materskej školy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Žiadosť o ukončení
Prevádzkový poriadok
GDPR
GDPR Všeobecné podmienky