Denný harmonogram

07:00 – 16:30 Otváracia doba
07:00 – 08:00 Ráno sa deti stretnú v spoločnej triede pri voľnej hre.
08:00 Rozdelíme sa do tried. Nasledujúcich 90 minút strávime v montessori triede pri montessori aktivitách pod vedením vyškolenej pani učitelky primeranými veku detí v triede.
Nasledujúcich 30 minút sa venujeme tvorivej činnosti v rámci výtvarného ateliéru alebo aktivitami vedeními v anglickom jazyku ako napr, spievanie piesní, tancovanie.
Jeden krát do týždňa si zacvičíme na Wava doskách pod vedením odbornej lektorky, aby sme mali zdráve nôžky a dobré držanie tela. V budúcnosti si posilníme imunitu v saune.
09:00 – 10:00Desiatujeme
10:00 – 11:00Hráme vonku s využitím montessori prvkov: návštevou senzomotorického chodníka, bylinkovej záhrady, blatovej kuchynky a blízkeho parku s dopravným ihriskom, takmer za kadého počasia. 
11:00 – 12:00 Obedujeme
Po obede si odpočinieme. Deti, ktoré nespávajú strávia čas pod vedení pani učiteľky v montessori triede.
14:30 – 15:30Olovrantujeme
Zvyšný čas strávime pri hre montessori aktivitami primeranými veku detí, prípadne pobytom vonku.
16:00Deti sa stretnú v spoločnej triede pri voľnej hre.
16:00 – 16:30Vyzdvihnutie detí