Cenník

Detské jasle

Celodenná starostlivosť 350 €mesačne
vrátane stravy
Poldenná starostlivosť 190 €mesačne
vrátane stravy
Adaptácia    3 €hodina

Materská škola

Celodenná starostlivosť 230 €mesačne
vrátane stravy
Adaptácia    3 €hodina
Hodinové stráženie 3 €hodina

Príprava na škôlku

Poldenná
starostlivosť
70 €mesačne
bez stravy